برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آس پیک pdf از رانا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رانا مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان آس پیک

ما چهار نفر هر کدام یک ارتش هر کدام یک تیک تاک هر کدام یک قانون هر یک از ما

نشانی از یک رنگ دل،خشت،گشنیز و پیک حاکم برای هر حکمتی حکمـی دارد بی اجازه او

کسی وارد بازی نمـیشود بی اجازه او رنگی بازی نمـیکند بی اجازه او… ما چهار نفر دو رنگ

مختلف دو جنس مختلف و دو طرز فکر مختلفیم زیبایی ها و ظرافتمان زیر پاهایشان له شـد و

اکنون ما چهار نفر چهار رباتیم بی باک،بی دل،بی احساس به سوی هدف مـیرویم نه با قلب

نه با مغز بلکه با برنامه و اما در مـیان همه اینها من…وارد بازی نمـیشوم تا وقتش برسد شایـد من

حاکم این حکم نباشم اما در آخر،سرنوشت این بازی به بازیه من بستگی دارد پس به من نزدیک

نشو هر چند که افعیه سیاهی اما مرا دست کم نگیر چون من حکمم

تک پر و برگ برنده ام من……آس……پیکم

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شاه مهره رانا

قسمت اول رمان آس پیک

سام–اه بسه قانون قانون قانون نابودم نمـیشـه خیالم راحت شـه

دانیال–قانون من:حرفای دلتـو بلند داد نزن به ضررت استفاده اش مـیکنن

تا سام اومد چیزی بگـه پریـد بین حرفشون و گفتم–بیخیال بچه ها

به جای این کـارا بیاییـد برای پیـدا کردن افعی برنامه ریزی کنیم

صدای تیک تاک یادآور پیامـی بود که برایش آمده بود خـودش را روی مبل انداخت و لبتاب

را برداشت بعد از اینکه از صحت فرستنده مطمئن شـد پیام را باز کرد چشم هایش را

ریز کرد و پیام را خـواند دندان هایش را روی هم فشرد و در دل غریـد:کی مـیخـواییـد دست از سر برگ برنده برداریـد؟

سرش را روی مبل نکیه داد و با خـود فکر…………

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان