برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آغوش سرخ  pdf از کیاندخت ۷۰ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کیاندخت ۷۰ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

جلوتر رفت.آیلار به پهلو خـوابیـده بود و بند نازک لباسش روی شانه ظریفش افتاده بود.شکم صاف و خـوش رنگش کـاملا” نمایان بود و موهای بلند و به رنگ شبقش روی بالشت سفیـد پخش شـده بود.دهان کوچکش کمـی باز بود و مژگـان بلندش بر گونه های برجستـه اش که همانند آلما بود سایه انداختـه بود.

نفس بهداد برای لحظه ایی کوتاه از این همه ظرافت و زیبایی گرفت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان