برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آن روی سکه pdf از باران با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

   نویسنده این رمان باران مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان

ارتیس با یه پالستیک خـوراکی و لبخندی که انگـار تـوسط زبده ترین
شـده به سمتش اومد
اومد جلو و به سمت گوشـه ی خلوتی هدایتش کرد
خستـه نباشی خـوب بود کـالست
سورن بدون اینکه اخماشو باز کنه کنارش روی زمـین ولو شـد و به شونه ش تکیه داد
_نپرس گور بابای هر چی فیزیکِ اصال
من نخـوام دیپلم بگیرم بایـد کی رو ببینم
خندیـد مثل همـیشـه ؼیر اقا جونش تنها کسی بود که جواب بداخالقـیاشو با مهربونی مـیـداد
_اخرین باری که چک کردم داشتن دیپلم واسه رفتن به دانشگـاه و خـوندن رشتـه ی دندون
پزشکی یک ضرورتـه
نکنه مـیخـوای بزنی زیر قولت
گوشـه ی لبشو کشیـد و جای خالی دندون نیشش رو نشون داد یادت رفت که قراره اینو واسم
درس کنی چون خـودت به فناش دادی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان