برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اتحاد شکستـه جلد دوم (نسل خـون) pdf از مهرناز احمدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهرناز احمدی مـیباشـد

موضوع رمان : ترسناک/تخیلی

خلاصه رمان اتحاد شکستـه جلد دوم (نسل خـون)

اتحاد شکستـه جلد دوم نسل خـون است و اتفاقاتش به فاصله ی چند ماه

بعد از پایان جلد قبل شروع مـیشود و دو برادر جادوگر/شکـارچی و دو دختر

را نشان مـیـدهد که بار دیگر درگیر اتفاقات ماوراالطبیعه مـیشوند!

نکتـه: در این جلد شاهد حضور دیگر شخصیتـهای فانتزی از رمان دیگر

این نویسنده آناهیـد خـواهیم بود اما نخـوندن این رمان خللی در

فهمـیـدن داستان ایجاد نخـواهد کرد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان چله نشین

قسمت اول رمان اتحاد شکستـه جلد دوم (نسل خـون)

برسام پوفی کشیـد و گفت: مـیگی چی کـار کنم؟ بشینم به این فکر کنم که چرا

یه جایی یه اتفاقـی واسه یه نفر افتاده؟ من نمـیتـونم آرا! من عادت ندارم خـودم و

بند چیزاي بیخـود کنم من عادت دارم بگذرم…

از جا بلند شـد نگـاهش خیره به همان دختري بود که از کنارشان رد شـده بود به

آرامـی گفت: مثلِ الان… بعدا مـیبینمت آرا.

آرایلی بی حوصله چانه اش را به دستش تکیه زد و به سمت شیشـه ي کـافه

خیره شـد و از پسِ آن به سمت برسام نگـاه کرد که با دخترِ مو بلوند و قد بلند

حرف مـیزد، کسی روي صندلی مقابلِ آرایلی نشست و به آرامـی گفت: سلام!

دختر خنده اي کرد و گفت: گفتی اسمت چی بود؟

برسام نیشخندي زد و گفت: اسممو که هنوز نگفتم، گفتم؟

دختر با عشوه سرش را به دو طرف تکـان داد و گفت: نه گمون نکنم گفتـه

باشی!

برسام تک خنده اي کرد و دستش را با سمت بازوي دکتر برد و به آرامـی

نوازشش کرد، وقتی که دختر عقب نکشیـد مـیـدانست آخرِ این گفتگو به کجا

ختم خـواهد شـد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان