برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان از غرور تا جنون pdf از شبنم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان‌ شبنم مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 آقا  شیرین خانوم پایین منتظرشماهستند

 اکبر مـگـه نگفتم یه جوری دست به سرش کن

چندباربایـد حرفموتکرارکنم   اکبرباخجالت سرشو پایین انداخت وگفت  آقا بخدا هرکـاری کردم

نرفت. مـیگن بدون دیـدن شما ازاینجا نمـیرن کلافه چنگی به موهام زدم
پوووف دختره ی
سیریش عجب غلطی کردما
-خیلی خـوب تـوبرو پایین الان مـیام…..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان