برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان انقباض زندگی pdf از نگین حبیبی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نگین حبیبی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان انقباض زندگی

دختری به اسم چکـاوک…تـوی یه خـونواده متـوسط زندگی مـیکنه…

تا اینکه باباش که حسابدار شرکت لیـدل(چرم)بوده به جرم قتل معاون شرکت به زندان مـیوفتـه…

و این چکـاوکه که برای نجات باباش به هر دری .

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گیسو کمند

قسمت اول رمان انقباض زندگی

سر بلند کردم و روبروی آسمون خراشی ایستادم که گردن شترمرغم در برابرش کم مـیاورد اووف

که چقدر طبقه!و دفتر پدر من دقـیقا در طبقه آخر قرار داشت به تابلوی گرون قـیمتی که نشون از

نام ساختمون و کـاری که تـوی این ساختمون انجام مـیشـد خیره شـدم “لیـدل”یه برند که کـارش

تـولیـد کیف و چرم بود وارد ساختمون شـدم نگـهبان جلومو گرفت و با هزارتا سوال که من کی ام

اجازه ورود داد ایش پیری چه چشمای هیزی ام داره نکبت وارد آسانسور شـدم و به طبقه آخر

رفتم وارد سالن شـدم دنبال دفتر کـار بابا گشتم تقریبا چهار پنج سالی بود که پامو تـوی شرکت

تـولیـدی نذاشتـه بودم از وقتی جمشیـدخان صاحب تـولیـدی که مرد فوق العاده مهربونی بود فوت

کرده بود چون دختری نداشت منو مثله دخترش دوست داشت و به خـونه اش رفت و آمد

داشتیم اما از وقتی در اتاق مدیرعامل باز شـدو خـود نکبتش بیرون اومد درحال صاف کردن…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان