برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان با تـو تا ابدیت (جلد دوم) pdf از مبینا قلی بگلو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مبینا قلی بگلو مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان

تـو جلد اول رمان خـوندیم که هستی و سپهر بعد از سختی هایی
بهم رسیـدند اما دوباره یک سو تفاهم یک غرور یک سرنوشت یک تقدیر
باعث جدایی آنها شـد مقصر کی بود… هستی سپهر یا یا غرور و خـود
خـواهی یا تقدیر..مقصرها زیاد بودن اما تنها مقصر واقعی عشق بود
اگر عشق نبود به کدامـین بهانه مـی خندیـدیم و مـی گریستیم…
کدام لحظه ناب را اندیشـه مـی کردیم…
چگونه عبور روزهای تلخ را تاب مـی آوردیم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان