برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بوسه تیغ pdf از ا.اصغر زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ا.اصغر زاده مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان: 

یک هفتـه ای تـو اون اتاق زندانی بودیم
تقریبا پانزده نفری مـیشـدیم
دلم شور عزیزو مـیزد و دلم آشوب بود
اصلا نمـیـدونستم چیکـار کنم…

دخترایی که اینجا بودن خیلی خـوش قـیافه تر و خـوش هیکل تر از من بودن.
مخصوصا یک دختر سفیـد پوشت چشم بنفش که عین باربی ها بود و اندام فوق العاده ای داشت.
خیلی غمـگین بود و یک گوشـه کز کرده بود
رفتم نشستم کنارش//
زیر چشمـی نگـاهم کند و دوباره خیره ی زمـین شـد
دستشو گرفتم و گفتم…
من اسمم ترنم تـو نمـیخـوای اسمتـو بگی..
سرشو بلند کرد و با نگـاه نافذش گفت: منم گندم هستم
لبخند زدم
-چه اسم قشنگی، چرا اینجایی..
چشمای خـوشگلش پر از اشک شـد و با نا امـیـدی گفت….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان