برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی گناه pdf از نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان

یک هفتـه ای از رفتن نحس ساغر مـیگذره. یک هفتـه ای که به اندازه صد سال گذشتـه … هر روز دارم افسرده تر و مریض تر مـیشم طوری که وقتی خـودم و تـو آیینه مـیبینم نمـیشناسم … این روزا بیشتر از همـیشـه دلم هوای آرتا رو کرده … نمـی دونم چرا ولی خیلی دلتنگشم با صدای در خـونه تند اشکـام و پاک مـیکنم تا آرتین عصبی نشـه. طبق عادت همـیشگیش مـیاد سمتم و سرم و عمـیق مـیبوسه و مـیگـه
_ عطر تنت نبود داشتم از خماری مـیمردم رز گلی ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان