برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تلاطم pdf از فاطمه قندیمز لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه قندیمز مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/همخـونه/جدیـد

خلاصه رمان تلاطم

اجباری بودن عروسیش فرار مـیکنه و دست تقدیر اونو با پسری روبرو مـیکنه پسری

که از نزدیک ترینش خیانت دیـده و ولش نکرده پسری که مثل اسمش حامـیه حمایت کنندست و

کی مـیـدونه که تـو گذشتـه چه اتفاقایی افتاده و چه نسبتی باهم دارن؟ جز پدر آرتمـیس…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تـو مال منی

قسمت اول رمان تلاطم

آرتمـیس ::::::::::::

به عروس بی ذوق تـوی آینه خیره بودم. مـگـه نبایـد این روز بهترین روزم باشـه؟

لباس عروسی که موقع خریـدنش فقط سر تکون دادم و مال من شـده…نقش من تـو

این عروسی حتی از نقش کسی که با ماشین از جلوی باغ مـیگذره هم پوچ تره!!

حرفای بابامم که تـو سرم رژه مـیرن بیشتر باعث ضعف اعصابم مـیشـه…

به کنار، من بجز اینکه پسر دوست صمـیمـیتـه چیزی ازش نمـیـدونم، چرا داری مجبورم مـیکنی

بابا من نمـیخـوام با این پسره ازدواج کنم من اصال اینو دوس ندارم. دوس داشتنم

مجبورم مـیکنی؟ بخاطر یه پسر که تـو خیابون ازم آدرس پرسیـد داری بزرگش

مـیکنی!!؟ از ترس اینکه مردم بفهمن چی مـیگن؟ من که مـیـدونم این حرفارو کی

تـو گو ِشت خـونده.

ولی انگـار آب تـو هاون مـیکوبیـدم و بابام سعی مـیکرد بهم بفهمونه که “بعد

ازدواج هم علاقه تشکیل مـیشـه همه که اولش عاشق نشـدن ، نگـا به گذشتـه من

ومادرت بکن درستـه همو انتخاب کردیم ولی از خیلی چیزا گذشتیم نمـیخـوام بعدا

پشیمون بشی من صلاحتـو مـیخـوام ، این پسره هم که مـیگی اسم

داره و قراره شوهرت بشـه، من عین چشمام به امـیر اعتماد دارم.” و با یه من اخم

روشو بر مـی گردوندم…

آخرشم حرفشو داره ب کرسی مـینشونه، ولی این منم که مـیبینم امـیر فقط ظاهر

سازیه! دخترای بی شمار تـوی گوشیش و تلفنای….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان