برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تیام pdf از مريم س.م با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مريم س.م مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان تیام

کـاوه به تیام مـیگویـد که قبلاً با کسی نامزد بود ولی به هم خـورده و از تیام نیز مـیخـواهد

که همـیشـه بهاو راست بگویـد و اگر کسی در زندگی او وجود دارد به کـاوه بگویـد

آنان دوران نامزدی خـوبی را مـیگزرانندو تیام از کـاوه راضی است و خـوشحال است

که با او ازدواج کرده تا اینکه روزی رضا جلوی تیام را گرفتـه و از عشقش به او مـیگویـد .

تیام این برخـورد را به کـاوه مـیگویـدکـاوه به سراغ رضا مـیرود و با تعدادی عکس از تیام

برمـیگردد که باعث کدورت بین آندو مـیشود .تیام سعی مـیکند که……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان مهره ی سوختـه 

قسمت اول رمان تیام

چند روزی بود که مامان باهام سر سنگین شـده بود منم زیاد

نزدیکش نمـیشـدم دوست داشتم منو تـو تصمـیم گیری

هام آزاد بزاره اخه ازدواج یه امری یه که به اجبار نمـیشـه

قبول کرد. چون مامان دنبال عشققش رفتـه بود وبا اون

ازدواج کرده بود و پس از مدتی متـوجه شـده بود که تـو

انتخابش اشتباه کرده و بابا اونی نبوده که فکر مـیکرده،

همـیشـه تـو مسایل باهم اختالف داشتند.بابا دوست نداشت

مامان زیاد با فامـیالش در ارتباط باشـه و همـیشـه از کوچیک

ترین اشتباهاتشون یه داستان باهم داشتن.چند باری مـیخـواستم

به مامان بگم که ای کـاش موقعی که بابا تصادف

کرده بود شما باهم قهر نبودین، متاسفانه باب مدتی تـوکما

بود وبعد فوت کرد.بابا برای من چیزی کم نمـیزاشت چه

محبت چه از لحاظ مالی. چند روز پیش پسر دوست مامان

ازم خـواستگـاری کرده بود ولی من قبول نکردم و وقتی یه

جلسه دیـدمش متـوجه شـدم خیلی با معیارهای من

فرق ابراینکنه،بنمـی جواب رد دادم. رویا دوستم

بهم گفتـه بود همـیشـه مرد زندگیت با معیارات..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان