برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جاده زندگی pdf از زهره قوی بال با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهره قوی بال مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان جاده زندگی

روزی با خـود مـی پنداشتم چطور ممکن است زن و مردی که با یکدیگر پیوند برقرار کرده و

به یکدیگر عشق ورزیـده و در هم آمـیختـه و یکی شـده اند و از همه مهمتر با یک دنیا آرزو و

نقشـه فرزندی مشترک به وجود آورده اند روزی از یکدیگر جدا شوند..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ماهتاب

قسمت اول رمان جاده زندگی

و هر یک راه خـود را در پیش گرفتـه و با شخص دیگری زندگی تشکیل دهند بدون آنکه هیچ

علاقه ای از همسر و عشق اول خـود در دل احساس کنند.و چطور به خـود اجازه مـی دهند و مـی تـوانند آن فرزند بی

گناه و از همه جا بی خبر را که به مـیل خـود قدم بر عرصه دنیا نگذاشتـه به حال خـود رها کنند و ذره ای به وی اهمـیت

ندهند و لحظه ای هم به او و آینده اش فکر نکنند این سوالها در ذهنم همچنان باقـی ماند تا اینکه امروز به آن جوابی

که مدتـها در انتظارش به سر مـی بردم رسیـدم و آن جواب این بود:

آن روز که نفرت جایگزین عشق مـی شود و آن روز که مجادله ها و مشاجره ها جایگزین محبت و آن زمان که

یکرنگی و بیگـانگی مـی دهد و همان طور که دو نفر به وسیله ی ماده ترکیب کننده ای به نام محبت با هم آمـیختـه و

یکی شـدند حال با بی مهری از یکدیگر جدا مـی شوند این همان روزی است که متصل ازدواج گسستـه و رشتـه منفصل

ظالق جایگزین او مـی گردد ولی ای کـاش این پیوند های برقرار شـده ازدواج آن قدر استـوار و محکم بودند که هیچ

نیرویی قادر به گسستن آن…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان