برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حریص pdf از مژگـان فخار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مژگـان فخار مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان

شبنم داستان ما دختری حریص است دختری جوان در پی آرزوها و‌ آمال بلند خـود دختری جوان که در پی حرص زیاد سرنوشت خـود را با سرنوشت پیرمردی گره مـیزند حریص زندگی شبنم را بازگو مـیکند که خیال مـی کند همه چیز با نقشـه و زرنگی خـودش پیش مـی رود غافل از اینکه روزگـار گذشتـه خانواده اش و زندگی پیرمرد سرنوشتش بهم گره خـورده اند این سه اجازه نمـی دهند همه نقشـه هایش به همـین راحتی جلو برود حریص داستان زیاده خـواهی یک دختر جوان است////

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان