برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حکم مرگ pdf از Fatemeh.E.M با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان Fatemeh.E.M مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین/تلخ/طنز/جدیـد

خلاصه رمان حکم مرگ

قاضی حکم داد!
حکم مرگ
قصاص!
به چه دلیل؟
حفظ ناموس!

( ویژه کسایی که غمـگین دوست دارن )

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دنسر

دانلود رمان اقتدا کن

قسمت اول رمان حکم مرگ

مسعود

قاضی-آقای مسعود گیلکی؛ درستـه؟

-بله حاج آقا.

قاضی- خـودت و معرفی کن.

– من مسعود گیلکی، فرزند ابالفضل گیلکی، متـولد

سال سه آذر هفتادو دو ساکن تـهران هستم.

قاضی پرونده زیر دستش رو ورق زد و گفت:

قاضی- قبول داری که داوود خسروی رو کشتی؟

دستای دستبند زدم رو به نشونه تاییـد حرفم آوردم

باالا با التماس گفتم:

– حاجآقا من اون رو به قصد کشت نزدم.

قاضی با چشمای ریز شـده گفت:

– به قصد کشت نزدی، ولی حاالا زیر خاک

هستش، جواب سوال منو بده.

تـو داوود خسروی رو زدی یانه؟

نفسم لرزون بیرون دادم، سرم رو زیر انداختم و

گفتم:

-بله آقای قاضی، من زدمش.

قاضی- چرا اون رو به قصد کشت زدی؟

تـوی فکر رفتم….

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان