برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خاموشی pdf از نوشین.ن با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نوشین.ن مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین/اربابی

خلاصه رمان

با صدای رعد و برق بلندی از خـواب بیـدار شـدم همه جا تاریک بود از رو تخت بلند شـدم
چراغ رو روشن کردم تـو مسیرم انگشت کوچیکم به لبه مـیز خـورد و دلم ضعف رفت
مثل اینکه بازم رو شانس نبودم//
خـودمو به پنجره رسوندم پرده ی اتاق رو کنار زدم عجب بارونی مـیومد
کمـی پای پنجره ایستادم انعکـاس تصویر خـودمو رو پنجره ی غبار گرفتـه دیـدم
چندروزی بود کـالفه و تنها بودم بجز چند دوست انگشت شمار کسی رو نداشتم
من بودم و خـونه ی به ارث رسیـده از پدرو دارایی هایی به جامونده ازش
همه کسمو ازدست داده بودم و خیلی وقت بود فراموش شـده بودند///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان