برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خشت اول pdf از فریـده شجاعی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فریـده شجاعی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خشت اول

داستان در مورد زنى است که با وجود سختی هاى زیاد و طلاق از همسرش در تحصیل موفق مـیشـه

ولى با ازدواج دوم و اشتباه در این ازدواج شکست سنگینى در زندگى متحمل مـیشـه و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان اوکسی تـوسین

قسمت اول رمان خشت اول 

پدر بزرگم، آقا سیـد محمد، مردی بود با قد بلند و اندامـی موزون. اعضای صورتش خـوشایند و دارای چشمانی سیاه و

نافذ بود که اثر خـوبی در بیننده مـی گذاشت. او را آسد محمد خطاب مـی کردند زیرا بر اساس شجره نامه ای که

نزدش محفوظ بود سی و هفتین جد پدری اش به حضرت علی ع مـی رسیـد.

اهل نماز و روزه و از جوانی معمّم بود. به تحصیل علوم قرآنی همت گماشتـه و در زمان خـودش صاحب معلومات بود.

مردم برای او احترام زیادی قائل بودند و همه جا به حسن و سلوک معروف بود. با تمام این تفاصیل معایبی هم

داشت و آن اینکه مردی ممسک بود و به خـورد و خـوراک خانواده اش سخت مـی گرفت و آنان را در تنگنا قرار مـی

داد. نام همسرش شوکت و دختر عمویش بود. آنان در طول سالها زندگی مشترک دارای هفت فرزند شـده بودند، سه

دختر و چهار پسر.

منزلی که سیـد محمد و خانواده اش در آن زندگی مـی کردند خانه ای ساده و بزرگ بود که طبقه دوم آنرا دفترخانه

کرده بود. ازدواجها و طالقهای زیادی در این دفترخانه به ثبت رسیـده بود. محمود، پسر دوم سیـدمحمد،که از خط زیبایی

 بهره مند بودزیر دست پدرکـار مـی کرد و چون همواره به اسناد و دفاتر دسترسی داشت گـاهی نیز یوء استفاده

هایی مـی کرد.

سیـدمحمد در دهی که نزدیک…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان