برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر هوس باز pdf از نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

هر روز با یک نفر در حیاط دانشگـاه بود.در کل دانشگـاه بد نام بود و همه ازش بد مـی گفتند.نمـی دونیـد وقتی در موردش حرف بدی مـی شنیـدم چطور آتیش مـی گرفتم اما راستش حرف هایشان دروغ نبود.فقط خدا و دوستم مرتضی مـی دونستند من ازش خـوشم مـیاد.البتـه نه مثل پسرای دیگـه که از اون خـوششون مـیومد،نمـی دونم چطور براتـون بگم که جنس دوست داشتنم فرق داشت.مرتضی گفت:چرا ازش خـوشت مـیاد؟نگـاهی کردم و گفتم:معصومه!
دیگـه هیچی نگفت و سوالی نپرسیـد و رفت.فردا بهم گفت:برو جلو،نترس .واگـه ازش خـوشت مـیاد باهاش ازدواج کن.
گفتم:آخه بد نام هستش،تازه گناهکـار هم هستش.من خـودم دارم مـی بینم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان