برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دلبر کوچک pdf زهرا پورخـوانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا پورخـوانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان:

شیـدا خـواست از سر سفره بلند شـه که با داد بابا خشکش زد و نشست:

 فقط یک بار دیگـه بخـوای از این ناز و ادا ها داشتـه باشی مـیفرستم همون جهنم دره ای که ازش اومدی،فهمـیـدی؟

شیـدا آروم سرش تکون داد که گفتم:

پدر حق نداریـد سر زن من داد بزنیـد.

 اونی هم که اون بالاست زنتـه.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان