برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان دو خـواهر pdf از فری بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی رامـیتـوان پاک کرد اما عشق راهرگز  یه نگـاه به بلیط تـو یه دستم کردم یه نگـاه به ساعت پروازاخـوب هنوز نیم ساعتی وقت داشتم ساک کوچک دستیم روی یه کی از صندلی های سالن گزاشتم موهای بلندم که سفت باالی سرم جمع کرده بودم باز کردم دوباره سردردم شروع شـده بود ی تکونی به سرم و موهام دادم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان