برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دژکوب pdf مدیا خجستـه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مدیا خجستـه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

مردی زخم دیـده است که فقط به حرمت یک قسم آتش انتقام را روز به روز در سینه اش بیشتر و فروزان تر مـی کند.
سرنوشت او را تا لبه ی پرتگـاهی پیش مـی برد که در آن سوی آن چیزی جز تاریکی نیست.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان