برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زخم خـورده pdf از مرضیه جلالی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مرضیه جلالی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان زخم خـورده

نیلوفر دختر بزرگ خانواده به دلیل طلاق پدر و مادرش حضانت تنها خـواهرش و به

عهده مـیگیره و برای ضربه نخـوردن به روحیه حساس و شکننده خـواهرش ناچار

به انکـار عشقش مـیشـه دراین بین شایان هیچ رقمه از نیلوفر نمـیگذره و اون و

به طرق مختلف وادار به پذیرفتن این علاقه که تصور مـیکنه یک طرفه‌ست مـیکنه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بادیگـارد ریزه مـیزه ارباب

قسمت اول رمان زخم خـورده

تـو سالن انتظار نشستـه بودم و به مردمـی که برای

استقبال از مسافرشون شادمان اینطرف و

اونطرف مـیکردند نگـاه مـیکردم بین خـودم و آنها

تنها یه وجه اشتراک یافتم آن هم استقبال از

مسافر بود اما مثل آنها نه خـوشحال بودم نه

منتظر به روبه رو چشم دوختم حاال دیگـه فاصله

بین من و پدر کمتر از پنج قدم بود باز هم او بود

که به سمت من قدم برمـیـداشت مرا محکم

به سینه چسباند و من حتی تالشی نکردم تا

حداقل دستم را باال بیاورم و روی شانه اش قرار

دهم پدرگفت:نیلوفرم چقدر بزرگ و زیبا شـدی

به چهره مردانه اش نگـاه کردم و گفتم:اما

انگـار گذر زمان رو شما تاثیری نداشتـه درست

مثل زمانی هستیـد که ما را ترک کردیـد

سرش و پائین انداخت گفت:انگـار از دست من

خیلی ناراحتی نازنین با گفتن:این چه حرفیه

پدر به من اشاره کرد حرفی نزنم احساسش و

درک مـیکردم او مـیخـواست به خانواده

شوهرش نشان دهد پدر پول دار و جوانی دارد

بخاطر او سکوت کردم با آنها فرودگـاه و به

قصد رفتن به خانه ترک کردم پدربین من و

نازنین قرار گرفتـه بود نازنین مدام از علی و

خانواده اش برای پدر تعریف مـیکرد پدر چند بار از من …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان