برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زن قراردادی pdf مهری رحمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهری رحمانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

وقتی حرفهام تموم شـد با لحنی که رنگ موعظه داشت گفت: ما دنبال فوق العاده هستیم در حالیکه فوق العاده ای در کـار نیست. نمـیـدونم چه جوابی دادم ولی خـوب مـیـدونم وقتی گوشی رو گذاشت فهمـیـد که به من دروغ گفتـه چون از تاسف خزیـده در صداش بوی یک انتظار سرخـورده مـی اومد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان