برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ساعت های خـواب رفتـه pdf از تبلور و ساغر مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان تبلور و ساغر مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان ساعت های خـواب رفتـه

جاویـد اصلانی که پدر و مادرش از سران یک گروهک تروریستی هستن به دنبال خـون خـواهی مادرش و

برای انتقام از افسر وظیفه شناس پلیس در قالب مردی مذهبی و بسیجی وارد زندگی سرگرد تقوی

مـی شود و برای انتقام دختر کوچک و ساده دل سرگرد تقوی گزینه ی مناسبی است.دختری که تاوان

شغل پدرش را در زیر ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخـو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان