برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شیـدایی pdf از فهیمه رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فهیمه رحیمـی یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان شیـدایی

داستان زندگی دختر جوانی به نام تارا است که بسیار نجیب و معصوم بوده و

عاشق حکمت نامـی مـیشـه ولی بازی تقدیر باعث مـیشـه که او در لج و لجبازی

با حکمت با فرد ثروتمندی به نام عماد آهنچی ازدواج کنه……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تاوان عشق فهیمه رحیمـی

قسمت اول رمان شیـدایی

در مطب را که باز کردم لحظه ای ایستادم در سالن

انتظار دو زن و سه مرد به انتظار نوبت نشستـه بودند

قدم پیش گذاشتـه و بدون تـوجه به نگـاه بیماران تا نزدیک مـیز

منشی پیش رفتم و با نگـاهی سطحی به ساعت روی

دیوار گفتم:

من برای ساعت هفت وقت گرفتـه ام

خانم منشی لبخندی بر لب آورد و گفت :

درست است ، اما دکتر تاخیر ورود داشتـه اند و

بایـد به انتظار بنشینیـد یا اینکه وقت دیگری بگیریـد

پرسیـدم:

آخرین نفر هستم؟

سر فرو آورد و من با نگـاهی به بیماران مـیان ماندن و رفتن

مردد ماندم صندلی نزدیک مـیز منشی خالی بود و شایـد

همـین خالی بودن صندلی موجب شـد تا بنشینم و رفتن

را فراموش کنم صدای دستگـاه چرخ دندان از داخل مطب

شنیـده مـیشـد نگـاهم بیماران را کـاویـد ازطرز نشستن بیماران

حدس زدم که دو خانم همراه همسران خـود آمده اند و

یکی از مردان تنها ست

برای یقـین از حدس بار دیگر از منشی پرسیـدم :

من نفر چندم هستم؟

گفت:

چهارمـی هستیـد

صدای دستگـاه خاموش شـد و لحظاتی بعد مردی مـیانسال

خارج شـد و روبروی مـیز ایستاد و با گرفتن نوبتی دیگر از

در خارج شـد

یک مرد و یک زن بلند شـدند و با هم وارد مطب شـدند

از گفتگوی آرام و نجوا گونه ای که مـیان مرد و زن نشستـه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان