برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق کیلویی چند pdf از دخی وروجک با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان دخی وروجک مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

همه ی بچه ها با ماشییین خـودشییون دارن مـیان بریش پیشییه رها نون

چون تا وارد بیمارستان شـد خـوب ای وای حواسش پرت شـد ما دخترا عادت

داریش تـوی خیابون با هش کورس بزاریشحالا هش همـین طور .با م پلیسا

چون خـودمون این کـاره ایش مـی ریش حال گیری حالا بگو چیکـار مـی کنیش

که ناخـواستـه باهم تـو یک ماموریت قرار مـی گیرن….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکـار هات من

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان