برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان غرش های انتقامم pdf از axei با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان axei مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/جنایی

خلاصه رمان غرش های انتقامم

غرش های انتقامم درباره ی یه انتقام

انتقامـی که حالا خـواستـه یا ناخـواستـه خیلیا بی گناه تـوش قربانی مـیشن

فقط به خاطر یه هدف یا شایـدم یه قسم

یه قسم که واقعاً شخص قسم خـورده روی قسمش

پایـدار مـیمونه و زندگی هایی رو به پایان مـیرسونه

فقط به خاطر هدفش یا شایـدم قسم ش !

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سالوس

قسمت اول رمان غرش های انتقامم

چشمام از شـدت گریه دو دو مـی زد با خـوش خیالی فکر

مـی کردم این یه خـوابه یه کـابوس یه کـابوس که

بالخره پایانی داره

منگ بودم مغزم در برابر این شوک بزرگ ارور مـی داد

نمـی تـونست اطالعات روبه روم رو هضم کنه !

نمـی تـونست چون من نمـی خـواستم نمـی خـواستم

پردازش کنه و بهم بفهمونه که حقـیقتـه نمـی

خـواستم حقـیقت روبه روم از کلمه ی محض هم گذشتـه بود

.لرزش بدنمو نمـی تـونستم مهار کنم

دستامو حائل بدنم کردم و به دیوار تکیه دادم ..اشکـای ریز و درشتم

روی صورتم فرو مـی ریخت نمـی دونستم

بدنمو به چی بند کنم تا فرو نریزه نمـی دونستم

چه غلطی بکنم مثل مجسمه شـده بودم !

دستام و لبهام از شـدت هق هق مـی لرزیـد آب دهنمو

نمـی تـونستم قورت بدم حتی نفس کشیـدن هم یادم رفتـه

بود شوکی که بهم وارد شـده بود خیلی شـدیـد بود به طوری

که نمـی تـونستم به خـودم مسلط باشم مـگـه تـوی اون

اوضاع مـی شـد به خـودم مسلط باشم؟ مـگـه مـی شـد؟!

صدای جیغ های بهار گوشم رو کر مـی کرد ولی من ..!!

آروم بودم آروم آروم بهار زجه مـی زد و من هق

هق مـی کردم احساس مـی کردم! شکستـه شـدن کمرم رو .بدبخت شـدم

برگـه ی تـوی دستمرو فشار دادم….فشار دادن همانا و مچاله شـدن همان..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان