برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فرمول pdf از ستایش سادات کریمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ستایش سادات کریمـی مـیباشـد

موضوع رمان :علمـی/تخیلی/ماجراجویی

خلاصه رمان فرمول

ماجرای فرمولی که تکـاملش در مریخ محقق مـی شود و در مـیانه ی این راه پر از پستی و

بلندی عشق هایی اتفاق مـی افتد و گـاه تار و پود عشق هایی که شایـد ظاهر سازی اند و

شایـد هم ریشـه در عمق جانِ هم دارند از هم گسستـه مـی شود اما به هر حال اینجا پایان نیست

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ساده نیست

اسکـارلت گوشی اش را از روی مبل چنگ زد و داخل کیف چرمش گذاشت کفش های

پاشنه دارش را سریع پایش کرد و درب را باز کرد راه پله  ی مارپیچ را با سرعتی عجیب

طی کرد و با سوییچ قفل ماشینش را باز کرد کیفش را روی صندلی عقب انداخت و

روی صندلی اش نشست ماشین را روشن کرد و با سرعتی که احتمالا در شـهر خلاف

محسوب مـی شـد به طرف سازمان راه افتاد امروز یک جلسه ی خیلی مهم بود ولی او

خـواب مانده بود و حالا حتی وقت نکرده بود موهایش را درست و حسابی مرتب کند

به جلوی سازمان که رسیـد خیالش کمـی راحت شـد چون گری دانگروس هم تازه از ماشینش پیاده شـد

اسکـارلت کمـی سر و وضعش را مرتب کرد و کیفش را از صندلی عقب برداشت و از ماشین پیاده شـد

در مقابل او دانگروس یک مبتدی محسوب مـی شـد ولی خـودش هم مـی دانست که کـار

دانگروس بدتر از او نیست لیکن بایـد از جبهه ی قدرت وارد مـیشـد تا بعدا دانگروس پر رو نشود

بنابراین بدون هیچ گونه حرفی پله ها را بالا رفت و درب را باز کرد دانگروس که تقریبا با او

شانه به شانه شـده بود گلویی صاف کرد اما اسکـارلت هی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان