برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مـیشـه عاشقم بشی؟ pdf از نقره با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نقره مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

داستان درمورد یه دختر پولدار و دورگـه نیست..داستان دختر زیباییه که ترک شـده..

به جرم دختر بودنش..زحمت مـیکشـه واسه اینکه پاک بمونه..نه مادر داره نه پدر

همه رو از دست داده..همه رو تـوی زلزله از دست داد خـودشـه و خـودش.

.خدمتکـار خـونه هاست…از صبح بلند مـیشـه و کـا رمـیکنه..دختری که سختی مـیکشـه و

دلش یه حامـی مـیخـواد ..تا اینکه سرو کله یه پسر پیـدا مـیشـه ازش دفاع مـیکنه در

برار نیشو کنایه بقـیه نمـیزاره کسی اذیتش کنه..و دختر داستان ما که اسمش هم

رهاست حس مـیکنه که وابستـه شـده….ولی یه اتفاق که شایـد شوم باشـه…

شایـد یه پل باشـه تا راه های بهتری رو واسه زندگی اونا باز کنه…

رها مـیره سفر و رادین قصه ما که عاشقه نگرانش مـیشـه وقتی رادین مـیاد

تا از رها خبر بگیره با بزرگترین فاجعه زندگیش رو به رو مـیشـه ..

پایان خـوش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان