برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نوازش خیالی pdf از سارگل با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارگل مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

من ترمه بودم ، دختر قاضی معروف و صد البتـه نشون شـده ی سهیل … سال ها پیش پدرم و عموم بریـده و دوختـه بودن و حالا مـیخـواستن این لباس بد فرم و بد قواره رو به زور وصله ی تنمون کنن . سهیل نارضایتی نداشت ، در واقع جز من همه به این وصلت رضا بودن و اگر کشمکش های من نبود تـوی سن پونزده سالگی من عقدش مـیشـدم ، اما مقاومت من هم یک روز در هم مـیشکست ! یک روز من هم مجبور بودم تن به وصلتی بدم که نه تنها علاقه ای پشتش نیست ، بلکه نفرت وجود داره . تنفری که من خـواه ناخـواه نسبت به اطرافیانم داشتم دامن سهیل رو هم گرفتـه بود

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان