برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هرزه ها روی خاک مـیمـیرند pdf از شراگیم و شبنم مشاری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شراگیم و شبنم مشاری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

غزل: سیگـارو زیر پام له کردم. بینیمو چین دادم ، عادتم بود ..وقتی مـی خـواستم به چیزی دقـیق شم بینیمو چین مـیـدادم ، با اینکه صد بار حبیب
بهم گفتـه بود دماغت بااینکـار کم کم اویزون مـیشـه .ولی هربار باز همـین کـارو انجام مـیـدادم
چشم تیز کردم سمت بانک اون سمت جدول . .که پسری با عجله ازش خارج شـد . ابرویی بالا انداختم .
ببین چی نصیبم شـد اول صبحی پسری با کیف سامسونت قهوه ای ، که از در غربی بانک زده بیرون…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان