برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پاراهور از مرضیه یگـانه (فایل pdf) با لینک مستقـیم

این رمان دو جلد مـی باشـد – قابل اجرا بر روی موبایل و کـامپیوتر

مرضیه یگـانه نویسنده رمان بانوی من مـی باشـد

تـوضیحات و خلاصه رمان پاراهور :

رمان جنجالی عشق و نفرت ، نسیم و هومن

سرانجام این جدال چه خـواهد بود ؟

آخر این رمان غیر قابل پیش بینی است

دستانش شل شـد خـودش را عقب کشیـد و همراه نفس بلندی گفت :

_تسویه کن همـین امروز برو

پارسا با سرفه هایی که رهایش نمـی کرد به زحمت گفت :

_من از …تـو … دستـور …نمـیگیرم … مدیر هتل … یکی دیگـه است

مـی خـواست باز به پارسا حمله کند که با تمام قدرت او را کشیـدم سمت در آشپزخانه و گفتم :

_هومن…خـواهش کردم … ولش کن

چشمانش را لحظه ای بست و بعد با باز کردن پلک هایش ، نگـاه عصبی اش به من رسیـد مچ دستم را محکم گرفت و دنبال خـودش کشیـد

همراهش رفتم برگشت سمت اتاقم در را پشت سرمان قفل کرد و عصبي در حالیکه در اتاق راه مـی رفت گفت :

شناسنامه ات کو  …

قـیمت رمان : ۲۰ هزارتـومان

هردو جلد در یک فایل pdf ( دانلـود فـوری پس از پرداخت ) ⇓

پرداخـت + دانلـود فوری

اگر از لینک بالا موفق به خریـد نشـدیـد مبلغ ۲۰ هزارتـومان رو به شماره کـارت

 ۶۳۹۵۹۹۱۱۷۵۸۳۶۹۵۶ بنام شورکی

انتقال دهیـد و پس از خریـد ۴ رقم آخر کـارت + زمان خریـد را به شماره ۰۹۱۰۰۵۴۴۰۲۰ ارسال کنیـد (پس از تاییـد فورا لینک رمان برای شما ارسال مـیشود)

√ پشتیبانی ۲۴ ساعتـه پس از فروش : ۰۹۱۰۰۵۴۴۰۲۰ (فقط از طریق پیام)

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان