برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پایان یک رابطه pdf از باران۷۳ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمانباران۷۳ مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان:

با احساس تـهوع شـدیـدی از خـواب بیـدار شـد
با شتاب به سمت دستشویی رفت و عق زد  اما چیزی بالا نیاورد
سرگیجه امانش را بریـده بود یک دستش را به سرش گرفت و با دست دیگرش شیر آب را باز کرد عرق های سردی روی پیشانیش نشستـه بود
صورتش را آب زد و بدون اینکه آن را خشک کند از دستشویی بیرون آمد
به سمت اتاقش رفت و با بی‌حالی روی تخت نشست
گوشی را از روی پاتختی برداشت… یک تماس بی پاسخ و یک پیام نخـوانده داشت
پیام را باز کرد:”یادت باشـه … خـودت خـواستی
یک تماس هم از همان شماره
با حرص مبایلش را خاموش کرد و روی پاتختی پرت کرد
بی تـوجه به حال خرابش برخاست و از اتاق بیرون رفت///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان