برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پاییز یخ زده pdf از کوثر شاهینی فر

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان پاییز یخ زده

ماجرای ۳ دوست پاییزِ گیر کرده بین هامون و ساشا. ماجرای یک تعرض !

بین عشق و نفرت و در آخر انتقام … !

ساشا رییس یک باند که برای اهداف خـودش همسر رقـیبش رو به غنیمت مـی بره !

همه چیز از آزار دادنی شروع مـیشـه که ریشـه در عشق داره !

پاییزی که از اول عاشق شکنجه گر خـودش بوده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ماریتا

دانلود رمان شکستـه بال

دانلود رمان سرابم تـویی

دانلود رمان آوارگـان عشق

قسمتی از رمان

صدای خش خش ورق ها رو مـی شنوم … زیر دست مرد ریشو …

رضا کنار دستم نشستـه و حرف مـیزنه … هی حرف مـیزنه … شکل یه مـگسی که وقت خـواب

ازت دور نمـیشـه … همـینقدر کـالفه م مـی کنه !

چونه م به قفسه ی سینه م چسبیـده و اشکـام از نوک بینیم سر مـی خـورن تا دستام … دستایی

که روی زانوهام به هم گره خـوردن و من … تقریبا پوستشون رو کندم و ناخن هام رو اونقدر

جویـدم که به تـه رسیـدن
!
صدای فین فین مامانم مـیاد ….گریه کرده دیشب تا صبح ….

رضا باز مـیگـه :

ـ پاییز به قرآن بزنی زیر قول و قرارمون برا هیشکی بد نمـیشـه جز ساشا !

سر بلند مـیکنم . نگـاش مـیکنم . جا مـی خـوره … نفرت رو احتماال نه ولی صد در صد از چشمام

خـونده !

خـودش اروم و قرار نداره و مـی ترسه از زندانی ای که االن قراره بیارن …

تـو نگـاهم همه چیز رو خـونده که بی قرار و به هم ریختـه سر جاش درست مـیشینه .

هق هقم رو خفه مـیکنم و سمت در برمـی گردم .

دری که یکی چند ضربه بهش مـیزنه و دستگیره رو پایین هل مـیـده ..

در باز مـیشـه … هیاهو از بیرون تـوی اتاق نفوذ مـیکنه … سر و صدا … گریه .. التماس ..

دعوا !

دادگـاهه … جز بحث و دعوا قرار نیست شادی باشـه … خـوشی باشـه!

من چرا اینجام ؟….

سرباز صفر با لباس سبز از رنگ و رو رفتـه ش داخل مـیاد و مـیگـه :

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان