برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پس کوچه های سکوت pdf از م.مودب پور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان م.مودب پور مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان پس کوچه های سکوت

 داستان درباره وکیلی به اسم ترانه هستش که در یک پرونده به موکل خـودش مـیخـواد

کمک کنه تا از اعدام نجات پیـدا کنه واز موکلش مـیخـواد که از زندگیش بگـه وموکلش

مـیگـه که با پسری دوست مـیشـه که اون پسر باعث به زندان رفتنش شـده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آن سوی آینه

قسمت اول رمان پس کوچه های سکوت

یه ساعتی هست که برگشتم خـونه اما هنوز نه ناهار

حاضره و نه خـودم !ظرفای دیشب کثیفه و چرب

و چیلی تـو ظرفشویی مونده ن !رختای چرکم تـو سبده

کنار لباسشویی!خـونه م کثیفه و به هم ریختـه !

خـودمم رو یه مبل کنار یه مـیز موندم !چشمم به

یه ضبط صوت کوچولوئه که رو مـیز گذاشتم !بغل

شم چند تا نواره !یه ساعتـه نشستم و

مـیخـوام که روشنش کنم اما نمـیشـه .!

یعنی ممکنه که نیم ساعت دیگـه بتـونم روشنش کنم ؟!

یا مثال امشب؟ یا فردا؟!اما چه فرقـی داره ؟ چه

االن چه نیم ساعت دیگـه چه شب چه فردا .

اولین نوار رو گذاشتم تـوش کلیـدش رو فشار دادم .

نوار اول

شنبه ساعت ۹صبح تاریخ…زندان زنان…پرونده شماره …نام افسانه…

بشین دختر جون من وکیل تـو ام .اگـه باهام

حرف نزنی که نمـیتـونم کـاری برات بکنم !

سکوت

االن یه ربع مـیشـه که اینجام !وقت من ارزش داره !کـارای دیگـه ای هم دارم !

سکوت

عزیزم!فکر مـی کنی این سکوت کـاری برات انجام مـیـده ؟!

باشـه !االن نیسم ساعتـه که من منتظر موندم

اما…!خب حتما احتیاج به کمک نداری !

سکوت

پس من برم ؟!حرف نمـیزنی؟!

چه جوری مـیخـوای کمکم کنی؟

همـینکه همـین حرف رو زدی خـودش یه جور کمک کردن به تـوئه !

همـین ؟!خستـه نباشی!

من فقط یه وکلم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان