برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پیله ات را بگشا pdf از moon shine / parmisa 65 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان moon shine / parmisa 65 مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

 لی لی فر خـون بس قتل سپدنیارعروس سهراب مـیشـه ..مردی که لی لی فرعاشقش بوده اما…باتمام فرازونشیب ها حالا درجلد دوم درادامه مـیخـوانیم که زندگی لی لی فر وسهراب دچارتغییرات بزرگی مـیشـه….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان