برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کوتاه بیا pdf از صبا مـیم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان صبا مـیم مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان کوتاه بیا

آمـین دختری شاد و سر حالی که ناز پرورده ی خانواده ی کـاتب بزرگ است، او به دلیل یک نذر عجیب و غریب

در نوجوانی بدون تـوجه به ناراضی بودن خانواده اش راهی یکی

از روستا های دور افتاده ی شمال کشور مـی شود و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان قتل ممنوع

دانلود رمان بازی هوس

دانلود رمان دلارام

قسمت اول رمان کوتاه بیا

نگـاهی گذری به تابلو خـوش آمد گویی روستا انداختم، تابلوی فلزی رنگ و رو رفتـه ای

که نوشتـه بود به روستای سرسبز….خـوش آمدیـد جمـیعت ۲۰۰ نفر

خـودش بود! دستی رو عرق پیشونیم کشیـدم، گرما داشت جونم رو مـی گرفت.

خیر سرم اومدم یکی از روستا های شمال، این جا یه اهوازیه واسه خـودش، والا

به داخل روستا روندم بایـد هر چه زودتر آقای ابوالقاسم نژاد رو پیـدا مـی کردم وگرنه

بایـد شب رو تـو این تک و تنها تـو پژو جونم مـی خـوابیـدم.

با دیـدن پیر زنی نیشم وا شـد از پژو جونم پیاده شـدم سمتش رفتم با لبخند و ادبی خرج داده گفتم:

_سلام مادر جان

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان